All for Joomla All for Webmasters
+374 94 10-00-60, +374312 3-40-02  info@m-metal.am

Պողպատյա Սև Թիթեղ Տաք (Г/К)

Պողպատյա տաք սև
թիթեղի կիրառման ոլորտները բազմազան են,այն կիրառվում է թե՛շինարարության,թե՛ մեքենայի
արտադրության,թե՛ ծանր արդյունաբերության,թե՛վագոնների և թե ինքնաթիռների պատրաստման
ժամանակ:Պողպատյա տաք թիթեղը, ինչպես և սառը թիթեղը կարող են լինել և՛ հարթ և՛ գլանափաթեթով:Համաձայն
վերը նշված միջազգային ГОСТ չափորոշիչների թիթեղի հաստությունները կարող են տատանվել
0.5-160մմ(գլանափաթեթի դեպքում):Այս դիրքի համար թիթեղի հաստությունը կարող է լինել
մինչև 4մմ և համապատասխանաբար4-160մմ:Ավելի տարածված հաստությունները սկսած 1 մմ-ից
մինչև 6մմ 1մմ քայլով(ինչպես նաև 1.5 և 2.5մմ) ), 8; 9; 10-ից մինչ 22 մմ 2 մմ քայլով;
25; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 45; 50; 55; 60մմ-ից մինչ 160 ( 10 քայլով):

«Մ-Մետալ» ընկերությունում կարող եք ձեռք բերել պողպատյա
տաք թիթեղներ,որոնց հաստությունները լինում  են 2-70 մմ:


Պատվիրել